• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Hieronima, Palomy i Weroniki
czwartek, 9 lipca 2020
Konkurs "ŁADNY DOM"


Uprzejmie informuję, że na mocy uchwały Nr XL/365/2009 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r., począwszy od 2010r. uruchomiony został konkurs pod nazwą „ŁADNY DOM”, w którym właściciele, współwłaściciele albo wspólnoty mieszkaniowe, posiadające budynki niewpisane do rejestru zabytków, stanowiące ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania cenny obiekt kultury materialnej Miasta Wałbrzycha, wart podkreślenia, upowszechnienia i ochrony, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody przyznawanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 lutego każdego roku poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać:

  1. adres budynku, imię i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli), imiona i nazwiska zarządu nieruchomości lub imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) zarządcy (lub zarządców) oraz oznaczenie firmy zarządcy (lub zarządców),
  2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności remontowej lub modernizacyjnej
    oraz informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana wraz z dokumentacją fotograficzną tego osiągnięcia,
  3. uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, określające wagę znaczenia osiągnięcia dla upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Wałbrzycha.

PLIKI DO POBRANIA:

 


Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter