• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Arety, Marty i Marcina
czwartek, 24 października 2019
Kontakt - Gospodarka

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego,
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
ul. Kopernika 2
58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 329, 74 66 55 238
investinwalbrzych@um.walbrzych.pl
www.walbrzych.eu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
W sprawie zbycia:
Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kopernika 2
58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 221

W sprawie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
ul. Rynek 23
58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 64 44 721 - 724

W sprawie Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej  (CEIDG):
Biuro Obsługi Klienta
Referat Obsługi Przedsiębiorców
ul. Sienkiewicza 6-8
58-300 Wałbrzych
tel. +48 746655293 (291, 290)

Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Wałbrzychu
ul. Kopernika 2
58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 347, 74 66 55 326
investwalbrzych@um.walbrzych.pl

www.facebook.com/investinwalbrzych

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter